Pozitif Psikoloji ve Umut Terapisi Nedir?

Pozitif psikoloji; bireylerin pozitif özelliklerinin geliştirilmesine, pozitif deneyimler yaşamalarına ve öznel iyi oluşlarını artırıcı programlar aracılığı ile onların ruh sağlıklarının korunmasına odaklanan bir disiplindir (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000). Pozitif psikolojinin bir takım varsayımları bulunmaktadır. Bu varsayımlardan biri, bireylerin kendi gelişimlerine yön verebilecek düzeyde olan aktif varlıklar olmalarıdır. İkincisi, bireylerin davranışlarını değiştirmek ve düzenlemek için gerekli olan içsel güce sahip olmalarıdır. Üçüncüsü ise pozitif psikolojiye dayalı davranış̧ değiştirme bireylerde, yaşama bağlanmaya yönelik motivasyon oluşturmaktadır. Pozitif psikoloji, umut başta olmak üzere iyi oluş̧, mutluluk, akış̧, kişisel güçlü yanlar, bilgelik, yaratıcılık, hayal gücü ile pozitif grup ve kuruluşların özelliklerine odaklanır. Dahası bu odak noktası, sadece bireyin nasıl daha mutlu edilebileceği ve dolayısıyla bencil ve narsistik bir yaklaşımı desteklemek değildir. Aksine, mutluluk ve de bunun grup düzeyinde geliştirilmesine yoğunlaşır.

Pozitif psikolojinin en önemli kavramlarından biri “Umut”tur. Umut terapisi danışanların olumlu, umut dolu ve hedef odaklı bir yaşam yaklaşımı sağlamaya yönelik yolları bulmaya çalışmasını desteklemektedir. Danışanların değerlerine uygun hedefler belirleyebilmeleri, hedefe ulaşabilmek için taktikler geliştirebilmeleri, hedefe ulaşabileceklerine ilişkin güvenlerini artırabilmeleri için yardımcı olmaya temellidir. Çünkü umut, bireylerin genel iyi oluşlarına iyi geldiği kadar yaşam streslerine karşı tampon rolü oynayarak güçlü yanlarını kullanabilmeleri için olumlu psikolojik bir çerçeve sağlamaktadır. Bu anlamda umut düzeyi ile psikolojik sağlık arasında olumlu ilişki olduğunu söylemek gerekir.

 

Laika Psikolojik Danışmanlık olarak pozitif psikoloji ve umut terapisi  konusunda yanınızda oluyoruz. Şikayetleriniz ve seanslarımız hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.