Blog

ROMANTİK İLİŞKİLERDE ÇATIŞMALAR VE ŞEMA MODLARI

Uzm. Psk. Dan. Cem Devezer   Yakın ilişkiler ve bağlanma deneyimi, bizlere duygusal bağlamda oldukça özel ve benzersiz bir deneyim sunmasının yanında duygusal olarak en savunmasız kaldığımız alanlardır. Bu nedenle, çocukluğumuzdan itibaren getirdiğimiz hassas noktalarımızın en çok tetiklendiği alanlardan birisi romantik ilişkilerdir.   Bir önceki ilgili yazımızda şema ve şema modları kavramlarını daha detaylı bir […]

ROMANTİK İLİŞKİLERDE ÇATIŞMALAR VE ŞEMA MODLARI Read More »

Yoğun ve talepkar iş yerlerinde iş stresini yönetmek için faydalı ipuçları

Klinik Psk. Dilek Kuş İş yeri stresi hayatın bir gerçeği olsa da çalışma temposu yoğun olan ve çalışanın içsel kaynaklarını sürekli olarak daha fazla kullanmasını gerektiren çalışma ortamları stres düzeyini artırarak uzun vadede ruh sağlığını olumsuz etkiler. Bu gibi iş yerlerinde kullanılabilecek bazı teknikler: – Önceliklendirme ve delege etme: Fazla miktardaki iş yükünün üstesinden gelmek

Yoğun ve talepkar iş yerlerinde iş stresini yönetmek için faydalı ipuçları Read More »

Çalışan Esenliğini Olumsuz Etkileyen Durumlar: Tükenmişlik Sendromu ve Sebepleri

Klinik Psikolog Dilek Kuş Tükenmişlik sendromu, iş ile alakalı stres faktörlerine verilen ve çalışanın fiziksel ve ruhsal sağlığını bozulmasıyla kendini gösteren bir yanıttır. Bu yanıt, kendini duygusal, zihinsel, fiziksel değişikliklerde kendini gösterir. Tükenmişlik belli başlı olumsuz sonuçları beraberinde getirir. Çalışanın hem fiziksel sağlığını bozar, hem duygusal güçlüklere sebep olur, hem de iş yeri performansını olumsuz

Çalışan Esenliğini Olumsuz Etkileyen Durumlar: Tükenmişlik Sendromu ve Sebepleri Read More »

İletişim Kurarken Yapılan Bazı Yaygın Hatalar

Klinik Psikolog Dilek Kuş İletişim, en yalın tanımıyla iki canlının belirli bir mesajı dil, jest ve mimikler, davranışlar gibi araçları kullanarak iletme yoluyla anlaşmasını ifade eder. Hemen her eylem, hatta eylemsizlik bile bir mesaj ilettiği için iletişim, kurmaması imkansız ve her yerde varlık gösteren bir kavram. Kendimizi ifade etmek; buna bağlı olarak isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, niyetimizi,

İletişim Kurarken Yapılan Bazı Yaygın Hatalar Read More »

Psikolojik Değerlendirmede Ölçek ve Test Kullanımı

Klinik Psikolog Dilek Kuş Psikolojik yardım alma süreci çoğunlukla değerlendirme ile başlar. Bu değerlendirme, kişinin başvuru sebebinin yanı sıra bugün kendisini çevreleyen koşullar, yaşam öyküsü, sağlık öyküsü, sosyal yaşantısı gibi boyutları hakkında detaylı bilgi alınmasına ve bu doğrultuda kişiye uygun uygulamalara karar verilmesine yarar. Genelde bu bilgiyi almanın bir yolu, görüşmede sözü geçen boyutlara ilişkin

Psikolojik Değerlendirmede Ölçek ve Test Kullanımı Read More »

Terapide Değişim Aşamaları

Klinik Psikolog Dilek Kuş Terapide Değişim Aşamaları Ruh sağlığı ile ilgili konularda destek almanın arkasındaki motivasyon, pek çok kişi için kişinin mevcut yaşamında bir ya da birden fazla şeyin değişmesine dair olan isteğidir. Nitekim, terapi esasında bir değişim sürecidir. Fakat arzulanan değişim her zaman A noktasından B noktasına uzanan doğrusal ve kesintisiz bir çizgi üzerinde

Terapide Değişim Aşamaları Read More »

Kişilik ve Kişilik Bozuklukları

Klinik Psikolog Dilek Kuş Kişilik, kabaca bir canlının belli uyaranlara verdiği, belirli bir ölçüde tutarlı davranışsal ve duygusal tepkilerin ve tutumların toplamı olarak tanımlanabilir. Bizi çevreleyen iç ve dış uyaranları nasıl ele alacağımızı ve bunlara nasıl cevap vereceğimizi belirleyen bir yapıdır. Bununla bağlantılı olarak, psikososyal çevremiz içinde nasıl var olduğumuz ve zorlayıcı yaşam olaylarıyla baş

Kişilik ve Kişilik Bozuklukları Read More »

Sınav Kaygısıyla Başa Çıkmak

Uzm. Psk. Dan. Cem Devezer   Her yaş ve eğitim kademesinden öğrencinin ve velinin gündeminde önemli bir yer kaplayan sınav kaygısı, performans kaygısının bir alt türüdür. Kişi, kısıtlı bir sürede sözlü veya yazılı olarak istendik seviyede performans gösteremeyeceği çerçevesinde inanışları takiben yoğun bir kaygı ve bedensel tepkiler (kalp çarpıntısı, nefes darlığı, terleme, sıcak basması vb)

Sınav Kaygısıyla Başa Çıkmak Read More »

Travma ve Oyun

Oyun, insan deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Sosyal, bilişsel, fiziksel, duygusal ve dil gelişimimizde hayati bir role sahiptir. Kendi içinde evrensel bir dil olduğu için, sözel iletişimde zorluk çeken veya sınırlı olan çocuklar da oyunu anlayabilir. Travma, bir çocuğun fizyolojik ve psikolojik gelişiminin tüm yönlerini etkiler, bu nedenle travmalı bir çocuk duygularını düzenlemekte, dürtü kontrolünü yönetmekte

Travma ve Oyun Read More »

Deprem Sonrası Psikolojik ve Duygusal Olarak Çocuklara Yardım Etmek

PSK. DAN. NİDA YALDIZ Güvende olduğunu hissettirin. Çocuğunuz bir emniyet ve güvenlik hissi yaratmak için size bakar. Sakin kalma beceriniz sizin için çok şey yapabilir. Nasıl hissettiğinizi basit terimlerle paylaşın ve açıklayın. Siz ve diğer yetişkinlerin mümkün olan her şeyi yaptığınızı güvende, emniyette ve zarar görmemiş olduğunu ifade edin. Çocuğunuz açısından ulaşılabilir olun. Çocuklarınızın soru

Deprem Sonrası Psikolojik ve Duygusal Olarak Çocuklara Yardım Etmek Read More »