Hizmetler

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık

Laika Psikoloji Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık

Çocukluk ve ergenlik, kendi içerisinde fiziksel ve psikolojik bir dizi değişimi ve bu değişimlere bağlı gelişimsel krizleri içermektedir. Çocuk ve ergenler, bu gelişimsel krizleri bazen kendi başlarına bazen ailelerinin desteğiyle çözmeyi başarabilirken bazen bu değişimlere ve krizlere ayak uydurmakta, dışsal sebeplerden kaynaklanan duygusal sorunlarla baş etmekte zorlanabilmektedirler. Bu gelişimsel krizlerle ilk kez karşılaşan veya yeterince bilgi sahibi olmayan ebeveynler de çocuklarının krizleri karşısında bocalayabilmektedir. Bu noktada bireylerin gelişimsel özelliklerine hakim uzmanların desteğiyle bu krizlerin nasıl çözüleceği anlaşılabilmekte, aile ve çocuğun daha huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmesine yardımcı olunabilmektedir.

Çocuk ve ergenlerin sıkça yaşadığı duygusal sorunlar:

  • Okul korkusu
  • Akademik sorunlar
  • Ebeveynlerin boşanması, kayıp ve yas sonrası duygusal sorunlar
  • Kardeş kıskançlığı
  • Dikkat eksikliği
  • Gece korkusu, uykuyla ilgili sorunlar
  • Öfke ve dürtü kontrolüyle ilgili sorunlar
  • Arkadaş ilişkileri ve yakın ilişkilerle ilgili sorunlar
  • Sınav kaygısı
  • Sosyal kaygı

Özgül fobiler gibi bir çok sorun alanında kurumumuzda bulunan psikolog / psikolojik danışmanlar çocuk ve ergenlerin gelişimsel özelliklerini ve ihtiyaçlarını anlayıp onlara yardımcı olmaktadır.