Hizmetler

EMDR

Laika Psikoloji EMDR

uuuuuuuuuuuuuuuuu

EMDR

“Kişinin fiziksel ve psikolojik varlığına, bütünlüğüne tehdit oluşturan, inanç̧ ve güven sarsılmasına, kayıplara ve zararlara sebebiyet veren, kişinin dengesini bozan ve kontrol dışı olarak gerçekleşen durumlar/olaylar” travmatik olarak adlandırılırlar. Travmatik olarak adlandırılan olaylar ve durumlar beraberinde, kişide büyük bir değişim getirir. Geçmiş̧ ile gelecek arasında bir kırılma yaratırlar; birey hayatının seyrini tasvir ederken travmatik olay öncesi ve sonrası olarak keskin bir ayırım yapabilecek hale gelir. Bireyin günlük hayat rutinindeki aktivitelerini sürdürmesi bazında zedelenmelere sebebiyet verebilir. Her travmatik olay, her bir bireyi farklı biçimde ve ölçüde etkilemektedir. Kişilerin geçmiş̧ yaşantıları, kişilerin olayı yaşatılama ve algılama biçimi yaşanan duruma verilen tepkilerde farklılıklar gözlemlememize neden olur.

EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR yaklaşımına göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir. EMDR tüm bu stres yüklü yaşantıların duygusal baskısını hafifletmeyi, travmanın kişinin güncel duygulanım ve düşün sistemi üzerindeki rahatsız edici etkisini azaltmayı amaçlayan özel bir travma tedavisi tekniğidir. İlk seanstan itibaren rahatsız edici tetiklenmeleri, aşırı ve ani duygulanımları, korku, fobi gibi olumsuz yaşantıları azaltır.