Cinsiyet Rolleri, Ayrımcılık ve Şiddet

DOÇ. DR. AYLİN DEMİRLİ YILDIZ   Bir çocuğun biyolojik cinsiyeti (sex), doğduğu andan  başlayarak, onun toplum içinde nasıl konumlanacağını ve nasıl toplumsallaşacağını etkileyen/belirleyen en önemli etmenlerden biridir. Toplumsal cinsiyet (gender) ise davranışlar, tutumlar, ilgiler, amaçlar, değerler vb. düzleminde ‘kadınsı’ (dişil) ve ‘erkeksi’ (eril) olarak ayrılan/sınıflandırılan her şeydir. Çocuk doğar doğmaz genel olarak toplumsal bir kuruma, […]

Cinsiyet Rolleri, Ayrımcılık ve Şiddet Read More »