Şema Terapi

Şema Terapi başlığı ile biz, insanların yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları anlamaya ve destek olmaya adanmış bir ekibiz. Amacımız, bireylerin içsel güçlerini keşfetmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır. Deneyimli ve empatik danışmanlarımız, bireylerin duygusal, zihinsel ve ruhsal refahlarını artırmak için kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Size güvenli bir ortamda destek sağlamak ve hayatınızdaki olumlu değişikliklerin peşinde size rehberlik etmek için buradayız!

Şema Terapi

Laika Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak, Şema Terapi konusunda profesyonel hizmet sunuyoruz. İlişkiler, stres yönetimi, özgüven geliştirme, kaygı bozuklukları, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve daha birçok konuda size destek sağlayabiliriz. Her birey benzersizdir ve bireysel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedefliyoruz. İşbirliği içinde çalışarak, kişisel hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak stratejiler geliştiririz. Size güçlü bir destek sistemine sahip olmanızı sağlayarak, yaşamınızda denge, mutluluk ve sağlıklı bir gelişim sağlamak için buradayız.

Şema Terapi

Sizi bir bütün olarak ele alır ve sağlığınızı, iyilik halinizi ve yaşam kalitenizi iyileştirmek için çok yönlü bir yaklaşım benimseriz. Size bireysel terapi, çift terapisi veya aile terapisi gibi farklı danışmanlık seçenekleri sunarak, size en uygun olanı belirlemenize yardımcı oluruz. Empati, gizlilik ve saygı temel ilkelerimizdir. Size destek sağlamak ve potansiyelinizi gerçekleştirmeniz için size eşlik etmekten mutluluk duyarız. Laika Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak, sizin için güvenli bir sığınak olmayı ve büyüme yolculuğunuzda size eşlik etmeyi taahhüt ediyoruz.

Hizmetler

Şema Terapi

Laika Psikoloji Şema Terapi

Erken dönem uyumsuz şemalar anılardan, duygulardan, bilişlerden ve bedensel duyulardan oluştuğu ifade edilmekle birlikte, bireyin kendisi ve diğerleriyle olan ilişkilerine yönelik algılarını da içermektedir. Çocukluk veya ergenlik boyunca gelişir. Bireyin yaşamı boyunca karmaşıklaşır. Yaşamın erken döneminde başlayan ve yaşam boyu tekrarlanan, yıkıcı duygusal ve bilişsel örüntüler olarak tanımlanmaktadır.

Yapılan araştırmalar işlevsel olmayan erken dönem şemaların pek çok farklı psikolojik sorun ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, duygu durum bozuklukları,  depresyon , alkol ve madde kullanım bozuklukları gibi psikopatolojiler öncelikli olarak çalışılan ve şema alanları ile yüksek ilişki gösteren psikopatolojilerdir. Dahası, dayanıksızlık, başarısızlık, duyguları bastırma şemalarının kaygı ile ilişkili olduğunu, bağımlılık ve kusurluluk şemalarının ise depresyon ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. 

Sosyal fobi belirtileri gösteren bireylerin erken dönem uyumsuz şemalarının ilişkisinin değerlendirildiği araştırmada duygusal yoksunluk, başarısızlık, güvensizlik, bağımlılık, tehditler karşısında dayanıksızlık şemalarından yüksek puan aldıkları, bu şemaların ise kopukluk/reddedilmişlik ve zedelenmiş otonomi şema alanları ile ilişkili olduğu bulunmuştur.