ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Psk. Dan. Nida Yaldız

Öğrenme güçlüğü, öğrenmeyle ilgili bir veya daha fazla bilişsel süreci etkileyecek şekilde beynin işleyişini değiştiren genetik ve/veya nörobiyolojik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu işlem sorunları okuma, yazma ve/veya matematik gibi temel becerilerin öğrenilmesine engel olabilir. Ayrıca organizasyon, zaman planlama, soyut muhakeme, uzun veya kısa süreli hafıza ve dikkat gibi üst düzey becerileri de negatif etkilemektedir. Öğrenme güçlüğünün bireyin yaşamını akademisyenlerin ötesinde etkileyebileceğini ve aile, arkadaşlar ve iş yerindeki ilişkileri etkileyebileceğini anlamak önemlidir.

Bazı araştırmacılar her çocuğun sorununu farklı alanlarda ve farklı derecelerde olabileceğini belirtip öğrenme bozukluklarını 4’e ayırmışlardır. Okuma bozukluğu, matematik bozukluk, yazılı anlatım bozukluğu, başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğudur.

Okuma, yazma ve/veya matematikle ilgili zorluklar okul yıllarında fark edilebilir sorunlar olduğundan, öğrenme güçlüğünün belirtileri çoğunlukla bu dönemde teşhis edilir. Ancak bazı bireyler ortaöğretim sonrası eğitime geçene veya yetişkin olana dek değerlendirme alamayabilirler. Öğrenme güçlüğü olan diğer bireyler hiçbir zaman değerlendirme alamayabilir ve hayatlarını sürdürürler; okul akademik hayatlarında neden zorluk yaşadıklarını, işlerinde veya aile ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde neden sorun yaşadıklarını anlamayabilirler.

Genel olarak konuşursak, öğrenme güçlüğü olan kişiler ortalama veya ortalamanın üzerinde zekaya sahiptir. Çoğu zaman bireyin potansiyeli ile gerçek başarısı arasında bir boşluk olduğu görülmektedir. Öğrenme güçlüğüne “gizli engel” denmesinin nedeni budur: Kişi son derece “normal” görünür ve zeki bir kişi gibi görünür, ancak yine de benzer yaştaki birinden beklenen beceri düzeyini gösteremeyebilir.

Öğrenme güçlüğü yaşayan kişiler uygun destek ve müdahale ile öğrenme güçlüğü olan kişiler okulda, işte, ilişkilerde ve toplumda başarıya ulaşabilirler.

 

 

Kaynak/ https://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities/