Laika Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Uygulanan Testler

Hangi Testleri Uyguluyoruz?

-Burdon Dikkat Testi

-Metropolitan Okul Olgunluğu Envanteri

-Ankara Gelişim Tarama Envanteri

-Peabody Resim-Kelime Testi

-Gessel Gelişim Figürleri Testi

-Koppitz İnsan Çizimi Testi

-Aile Çiz Testi

-Bender Gestalt Görsel Motor Testi

-Goodenough Harris Adam Çizme Testi

-DENVER – II Gelişim Tarama Envanteri

 

Gelişim Testleri Nedir?

Gelişim testleri, çocukların yaş grubuna, yaşanılan durumlara göre farklı çeşitlilikte geliştirilmiş ölçme aracıdır. Süreye, yaşanılan duruma ve uygulama şekline göre birbirinden farklı testler bulunmaktadır. Testin neden uygulandığı ve sonuçların kiminle paylaşılacağı hangi testin; nerede uygulanabileceğini belirlemede önemli bir faktördür.

 

Gelişim Testi Kategorisinde Hangi Testler Var?

Gelişim testleri yaşa, bakılmak istenen gelişim alanına ve amaca göre farklılık gösterebilmektedir. Bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişim düzeyleri dikkate alınmaktadır. Kimi uygulamalar doğrudan çocukla yapılırken kimilerinde ebeveynlerin de uygulamaya katılması beklenir. Aşağıda geçerlilik güvenirliği tamamlanmış, uygulama sıklığı yüksek olan bazı gelişim testlerine yer verilmiştir.

 

 

Burdon Dikkat Testi

Öğrencilerin dikkat düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılan, 10-20 yaş aralığındaki kişilere uygulanan bir testtir. Bu test sayesinde öğrencilerin dikkat eksikliği ve dikkati sürdürme güçlükleri tespit edilebilmektedir. Süreli bir testtir. Testteki her bölüm için ilköğretim düzeyindeki öğrencilere 3, lise kademesindekilere 2 dakika verilir.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Envanteri

Test, ilköğretime başlayacak çocuğun sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak okula hazır olup olmadığını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri – AGTE

0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel olarak değerlendirilmesini amaçlayan test, çocuğun dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri hakkında bilgi verir.

Peabody Resim-Kelime Testi

2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır.

Gessel Gelişim Figürleri Testi

2.5-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmek için kullanılır. Gelişim ve olgunlaşma sürecindeki aşamalar için elde edilmiş normlara göre bebeğin gelişimi değerlendirilir. Belli davranışların varlığına ya da yokluğuna bakılarak uygulanan bir testtir. Test sonucunda bebeğin gelişim yaşı ve zekâ yaşı belirlenir.

Koppitz İnsan Çizimi Testi

5-12 yaş arasındaki çocukları duygusal ve gelişimsel olarak değerlendiren insan çizimi testidir. Test sonucunda çocuğun yaşadığı duygusal sorunlar ve genel zekâ düzeyi belirlenir.

Bender Gestalt Görsel Motor Testi

5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Test, görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlamaktadır. Test öğrenme bozukluğu tanısında, görsel algılama bozukluğunu belirlemek için uygulanır.

 

Aile Çiz Testi

Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir.

Goodenough Harris Adam Çizme Testi

7-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuğun çizdiği resim üzerinden zekâ gelişimini ölçmeyi amaçlamaktadır.

DENVER – II Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Test, çocuğun dört alandaki (kişisel-sosyal, ince motor, dil, kaba motor) gelişiminin yaşına uygun olup olmadığı değerlendirmeye yardımcı olur.