Grupla Psikolojik Danışma

İnsanlar küçük ve geniş gruplar halinde yaşar ve etkileşimlerde bulunurlar. Adeta içinde yaşanılan toplumun bir minyatürünü sağlayan grup psikoterapilerinde, hastalar/ danışanlar, kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, tanıma ve kendilerini değiştirme, geliştirme fırsatı bulurlar. Aslında dayandığı temel ilke ve anlayışlar bakımından grupla psikolojik danışma, bireysel psikolojik danışmadan büyük bir ayrılık göstermez: Bireyin kendi kendini tanımasını, kendi kişisel gereksinimlerini keşfetmesini, içinde bulunduğu toplumun değerler sistemi ile uyumlu kişisel hedefler belirlemesini, yaşamına gerçekçi bir yön vermesini, başkaları ile olan ilişkilerini geliştirmesini kolaylaştırıcı bir ortam hazırlamak olduğu belirtilmektir. Gruba özgü tedavi edici etkiler arasında evrensellik (yalnız değilim duygusu), özgecilik (başlarını düşünme), empati becerilerinde artış, umut aşılaması, geçmişi tamir eden duygusal yaşantı, sosyalleşme becerilerinin gelişmesi, sağlıklı özdeşimler kurma, kabul ve hoşgörü geliştirme, gerçeği değerlendirme yetisinde artış, ilişkisel öğrenmeler, farkındalık artışı, iç görü artışı vardır. Grupla psikolojik Danışmanın pek çok türü bulunmaktadır.

  • Etkileşim Grupları

Etkileşim grubunda, Sosyal bir varlık olan insan, özellikle kendisiyle benzer sorunları olanlarla bir araya gelmeye özen gösterir ve var olan sorunuyla dünyada tek başına olmadığını hisseder. Bu şekilde bir anlamda yalnızlığını giderir. Etkileşim grubu, insan ilişkileri için önemli olan açıklık, dürüstlük veya farkındalık kazanmayı amaçlayarak ilerleyen özellikle şimdi ve burada ilkesini benimseyen bir grupla psikolojik danışma türüdür. Bu yaklaşım ile grubun içerisindeki kişilerin kendi duygu ve düşüncelerini fark etmelerini sağlayarak grup içerisinde gerekli sorumlulukları almalarında da yardımcı olur. Etkileşim gruplarında bireylerin kendilerini özgür ve doğal hissetmeleri için tüm psikolojik engelleri ortadan kaldırmak amaçlanır. Grupla psikolojik danışmada gönüllü̈ grup üyeleri duygusal düzeyde konuşurlar ve kendilerini ortaya koyarlar. Grupla psikolojik danışmada konuşulanlar önceden belirlenmemiştir ve spontanlık önemlidir.

  • Gelişim Odaklı Grupla Psikolojik Danışma

Gelişim odaklı gruplar bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerine odaklanmıştır. Grupla danışma için bir kriz veya belirli bir problem, tek bir sebep değildir. Yeni beceriler geliştirme, güçleri keşfetme, yaşamı daha doyurucu ve enerjik yaşamak için ihtiyaç duyulan iletişim becerileri, sosyal becerileri keşfetmek için oldukça faydalı olmaktadır.

  • Kriz & Problem Odaklı Grupla Psikolojik Danışma

Problem merkezli gruplar, merkezi bir odağa (konuya) sahiptirler. Bu gruplarda bir problem belirlenir, keşfedilir ve kararlar verilir. Üyeler genellikle, problem hakkında samimi konuşmalar yaparlar. Yüzleştirme türü̈ sorular, grup sürecinin gerekli bir parçası olarak görülür. Kişisel bir durum veya olayla ilgili spesifik ayrıntılar gerekli olmayabilir. Grup problem alanına, problemi önleme yönünden bakabilir. Öfke ile baş etme çalışmaları kriz ve problem merkezli grupla psikolojik danışma örneği olarak akla gelir.

  • Psikodrama

Psikodrama etkin olarak uygulanan psikoterapi yöntemlerinden biridir. Hümanist yaklaşıma ait olan Psikodrama, sadece psikolojik hastalıkların tedavisi için değil, kişisel gelişme, öz-farkındalık, öz-yönetim ve grup bilincini oluşturmak gibi birçok farklı amaçla kullanılır. Bu yöntem diğer grup terapisi yöntemlerden farklı olarak grup içerisinde yapılan bireysel terapi gibidir. Bu yöntem, kişilerin ilişkilerini, bu ilişkilerde yaşadıkları sorunları, çatışmaları ve kendi iç dünyalarını spontan bir biçimde, bir oyunun içinde rol alarak incelemelerini ve farkındalığa ulaşmalarını sağlamaya çalışır. Bireyler grup ortamında, diğerleriyle etkileşime girdikleri rollerle öz-farkındalık kazanırlar. Psikodrama bireylere, dramatik canlandırmalar yoluyla, geçmiş ve güncel sorunlarını ve çatışmalarını ya da geleceğe dair beklenti, kaygı ve güçlüklerini ele alarak hazırlanma, başa çıkma becerilerini görme ve bunları deneme olanağını sağlar. Diğer grup terapilerinde olduğu gibi katılımcıların geri bildirmeleri ile dışarıdan nasıl göründüğümüz ve meseleler hakkında değişik bakış açıları kazanmak bu yöntemin en önemli faydalarından biridir. Ayrıca yaratıcılığımızı geliştirerek, doğal ve içimizden geldiği gibi davranabilme yeteneğini kazandırır.

 

Laika Psikolojik Danışmanlık olarak  grupla psikolojik danışma konusunda yanınızda oluyoruz. Şikayetleriniz ve seanslarımız hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.