Çocuklarda Merak Duygusu

Psk. Dan. Nida Yaldız

Merak erken öğrenmede daha iyi bir anahtar mıdır?

Merak duygusu çocukların erken bilişsel gelişimiyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Uluslararası Erken Öğrenme ve Çocuk Refahı Çalışması, merakın gerçekten yardımcı olduğunu gösteriyor ve 5 yaşındaki çocukların okuma yazma öncesi, sayısal yetenekleri, zihinsel esnekliği ve hatta bilgiyi koruma ve hatırlama yetenekleri ile güçlü ilişkiler kurduğunu ortaya koyuyor. Çalışmada yer alan diğer erken sosyal-duygusal gelişim alanları, özgüvenli veya iyi davranışlı olmak gibi, merakla bu erken bilişsel sonuçlara daha az güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Bir şey hakkında meraklı olduğumuzda, daha fazla bilgi edinmek için motivasyonumuz artar ve bu konuda kaynak bulmak için çaba sarf ederiz. İlgimizi çeken ve merak ettiğimiz şeyler hakkında öğrenmek, bizi sıkan şeyler hakkında öğrenmekten daha kolaydır. Ve muhtemelen merak, yaratıcılıkla sık sık ilişkilendirilen yeni fikirler üretme ve işleri orijinal yollarla yapma yeteneğiyle de bağlantılıdır.

Sosyal-duygusal gelişimin çoğu yönünün aksine, merak doğuştan gelen bolluğa sahip olduğumuz bir özelliktir. Çok küçük çocuklar, tabii ki güvenli ve besleyici bir ortamda iseler; görebildikleri, dokunabildikleri ve tadabilecekleri şeyler hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu doğal, içgüdüsel merak, sorular sormaya, keşfetmeye ve ilgi alanlarını ifade etmeye teşvik edildikleri destekleyici ev ve erken öğrenme ortamlarında gelişir. Bunun aksine, çocukların merak ve dünyaya olan ilgileri görmezden gelinir veya cezalandırılır, övülmezse, doğal merakları baskılanır.

Kızların empati ve sosyal becerilerinin daha güçlü olması, daha iyi davranış göstermelerinden daha fazla fayda sağlıyor. Kızlar genellikle erkeklere göre daha güçlü sosyal-duygusal gelişim sergiler ve okulda en azından erken yıllarda daha başarılı olurlar. Bazen bu durum kızların erkeklere göre daha iyi davranış sergilemesine ve öğretmenlerinin beklentilerine daha çok uymalarına bağlanır. Ancak, iyi davranış sergilemenin bilişsel gelişimle nispeten zayıf bir ilişkisi vardır.

 

Kaynakça:  https://oecdedutoday.com/curiosity-key-better-early-learning/