Çocuklarda Duygu Ayarlama Ölçeği

Duygu Ayarlama Ölçeği

Çocuğum; Hiçbir Zaman Bazen Sık Sık Hiçbir Zaman
1.Neşeli bir çocuktur. 1 2 3 4
2.Duygularında aşırı değişiklikler gösterir (Olumlu duygulardan olumsuz duygulara hızla geçtiği için duygusal durumunu önceden tahmin etmek güçtür). 1 2 3 4
3. Yetişkinlerin sıradan ya da dostça yakınlık kurma çabalarına olumlu tepki verir. 1 2 3 4
4. Bir etkinlikten başka bir etkinliğe kolayca geçer; bunu yaparken kaygı, öfke, sıkıntı ya da aşırı heyecan belirtileri göstermez. 1 2 3 4
5. Üzüntüsünden ya da sıkıntısından kolayca kurtulabilir (Örneğin, onu üzen bir olaydan sonra kırgınlığını, kaygısını ya da üzüntüsünü uzun süre sürdürmez). 1 2 3 4
6. Bir engelle karşılaştığında kolayca vazgeçer. 1 2 3 4
7. Yaşıtlarının sıradan ya da dostça yakınlık kurma çabalarına olumlu tepki verir. 1 2 3 4
8. Kolayca öfke patlamaları ya da öfke krizleri geçirir. 1 2 3 4
9. İstediği bir şeye kavuşmayı erteleyebilir. 1 2 3 4
10. Başkalarının sıkıntısından ya da acısından keyif alır (Örneğin, birisinin canı yandığında ya da birisi cezalandırıldığında güler; başkalarını kızdırmaktan hoşlanır). 1 2 3 4
11. Heyecan verici durumlarda coşkusunu denetleyebilir (Örneğin, hareketli oyunlarda kendini kaybetmez; ya da uygun olmayan ortamlarda azmaz). 1 2 3 4
12. Yetişkinlere yapışır ya da mızmız davranır. 1 2 3 4
13. Taşkınlık yapmaya ve enerjisini yıkıp dökerek boşaltmaya yatkındır. 1 2 3 4
14. Yetişkinlerin kural ya da sınır koymalarına öfkeyle tepki verir. 1 2 3 4
15. Üzüldüğünde, kızdığında ya da korktuğunda duygularını anlatır. 1 2 3 4
16. Üzgün ya da cansız görünür. 1 2 3 4
17. Başkalarıyla oyun başlatmaya çalışırken aşırı taşkın davranır. 1 2 3 4
18. Duygusal olarak donuk görünür (yüz ifadesi boş ve anlamsızdır; olaylara duygusal olarak katılmıyor gibidir). 1 2 3 4
19. Yaşıtlarının sıradan ya da dostça yakınlık kurma çabalarına olumsuz tepki verir (Örneğin, öfkeli bir sesle konuşur ya da ürkek bir tepki verir). 1 2 3 4
20. Dürtüseldir (Aklına eseni düşünmeden yapar). 1 2 3 4
21. Başkalarının duygularını anlar; başkaları üzgün ya da sıkıntılıyken onlarla ilgilenir. 1 2 3 4
22. Başkalarının işine karışacak ya da onları rahatsız edecek biçimde taşkınlık yapar. 1 2 3 4
23. Yaşıtlarının düşmanca, saldırgan ya da müdahaleci davranışlarına karşı öfke, korku, düş kırıklığı ya da sıkıntı gibi uygun olumsuz duygularını gösterir. 1 2 3 4
24. Başkalarıyla oyun başlatmaya çalışırken olumsuz duygular gösterir. 1 2 3 4

Çocuğun duygu ayarlaması hakkında bilgi vermektedir.

Puanlama yaparken;

Ters çevrilecek maddeler; 9, 11, 5, 7, 1, 3, 21, 15, 4, 23. maddelerdir.

Puanlama yaparken yukarıda bahsedilen bu 10 maddenin puanları ters çevrilmelidir. Örneğin; 9. maddede 1’i işaretleyen bir kişinin puanı 4 olarak hesaplanmalıdır. 2’yi işaretleyen bir kişinin puanı ise 3 olarak hesaplanmalıdır.

0-27 puan aralığı: Çocuğunuzun duygu düzenleme becerisi iyi bir seviyededir. Duygu düzenleme becerisi iyi olan çocuklar; çevreleriyle daha iyi akran ilişkileri kurabilirler ve çevrelerine kendilerini daha iyi ifade ederler.

27-54 puan aralığı: Çocuğunuzun duygu düzenleme seviyesi iyi-orta seviyededir.  Çocuğunuzun duygu düzenleme becerisi biraz geliştirilebilir.

54-81 puan aralığı: Çocuğunuzun duygu düzenleme seviyesi orta-düşük seviyededir. Fiziksel aktiviteler, hareket etme, bedenini dinleme çocuğun duygularını anlama ve düzenleme becerileri için önerilen bir yöntemdir. Hareket etmek olumsuz duyguların azalmasını sağlar. Duygular, bedene yansır. Her bir duygunun bedende bir yeri vardır ve çocuğunuzun bu duyguları keşfedebilmesi ve anlamlandırabilmesi için kısa süreli dahi olsa destek alması faydalı olacaktır. Çocuğunuzun duygu düzenleme becerisinin geliştirilmesi için merkezimizdeki uzmanlardan yardım alabilirsiniz.

81-108 puan aralığı: Çocuğunuzun duygu düzenleme seviyesi düşük seviyededir. Duygularını düzenleyemeyen çocuklarda genellikle aşağıda sıraladığımız problemler ortaya çıkmaktadır: kaygı sorunları (belli alanlarda korkular geliştirme, çekingenlik, içe dönüklük), özgüven problemleri, saldırgan davranışlar, sosyal uyumda bozulma, duygu patlamaları, ağlama krizleri ,karşı gelme, öfke nöbetleri, duygusal donukluk. Bu gibi durumlar çocuğunuzun gelecek yaşamında daha büyük sorunlara yer açabilir; Oyun Terapide çocukların duygularını oyuncaklara yansıtmasıyla oluşan rahatlama çocuklara fayda sağlar ve yaşanan problemlerin çözümüne katkıda bulunur. Oyun Terapi için merkezimizdeki uzmanlardan yardım alabilirsiniz.