Çocuk ve Ergenlerde Bilinçli Farkındalık Uygulamaları

Psk. Danışman Nida Yaldız –

Beynin yapısına bakıldığında yumuşak bir yapıda olduğunu görebilmekteyiz; okumak, yeni şeyler gibi yapmak gibi tekrarlayan deneyimlerle şekillenmektedir. Hangi aktivitelerle daha çok uğraşırsak beynimizin bu görevlerden sorumlu bölgeler bir o kadar gelişmektedir. Yaş ilerledikçe de bu değişimin hızı azalmaktadır. Erken çocukluğa baktığımızda, gelişimin en hızlı olduğu dönem olduğu için çok önemlidir ve beyin gelişiminin çoğu bu dönemde gerçekleşir. Buna bakıldığında, önleyici tedbirlerin en etkili olabildiği önemli ve hassas bir zamandır.

Bu nedenle doğuştan gelen farkındalık becerilerinin de diğer beceriler gibi geliştirilmesi gerekmektedir. Farkındalık uygulamasının arkasındaki dört temel unsur; dikkat düzenleme, duygusal farkındalık, beden farkındalığı ve kişinin öz farkındalığı olarak ele alınmaktadır. Erken çocukluk döneminde uygulanan farkındalık temelli eğitim programlarının çocukların yönetici becerilerine katkı sağlaması önemlidir. Çocuklar farkındalık eğitim programlarına katıldıklarında, istedikleri zaman istedikleri şeye dikkat ederler, dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelmeyi öğrenirler ve daha iyi performans gösterirler.

Çocuklarda farkındalık uygulamasının amacı, çocukların bilgi ve becerilerini hayatlarında yaşanan başka durumlara da aktarabilmelerine, günlük yaşamda eleştirel ve yaratıcı düşünmelerine ve motive olmalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca farkındalık uygulamaları, var olan dikkat sürelerini artırarak sürdürmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Çocuklar okul ortamında bulunduklarında aileleri ve akranları ile yaşadıkları problemleri, sosyokültürel çevrelerindeki sorunları, sağlık sorunlarını ve riskleri de getirebilmektedirler. Bu gibi yaşanan durumlar çocukların stres düzeylerini artırabilmekte ve okulda sağlıklı bir şekilde vakit geçirmelerini engelleyebilmektedir. Duygu düzenleme becerilerinin gelişimini desteklemek ve geliştirmek bu noktada büyük önem taşımaktadır. Çocuklarda farkındalık uygulamaları, çocukların dikkatlerini sürdürmelerini ve duygularını kontrol etme becerilerinde ustalaşmalarını sağlamaktan daha fazlasını yapabilmektedir. Çocuklarda bilinçli farkındalığın artması; empati, duyarlılık, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini de öğretmektedir.

Çocuklarda bilinçli farkındalık uygulamaları için önerdiğimiz bazı kaynaklar aşağıdaki gibidir.